Ansvarsområde röjning 2017

Ansvarsområden röjning av postställen inom Storvattnets jaktlag 2016-17

 • Stenmyra – pass 68 (1) Karin
 • Ellens, Åsvägen, Spännviksflon (3) Henrik
 • Rolfs flon – Urbans torn (2) Urban
 • Valdemars lina, nyvägen – Lomplutten       (1) Håkan
 • Storsten – Styggåsen mot Ullmarks Peppe
 • Vägskälet, vågsundet,  nyvägen, tronen Fredrik
 • Torpet, survika – Golvet (1) Johan
 • Björnposten, lillvattensån – Modolinan Hans
 • Slakteriet – Pungrakan,  Korsmyrposterna Peter
 • Krondiket – Holmmyra Gösta
 • Ved samt ordning och materialansvar  slakteriet John

Listan omfattar samtliga till dags dato mer eller mindre befintliga postställen. 

Ansvarsområde gäller under två år och fördelas genom lottning.

Siffran inom parentes anger antalet saltstenar på såten.

Ansvarig för saltstenars utsättning är Peter.

Samtliga postställen ska vara röjda senast den 21 augusti  varje år dvs före björnjakten.