Ansvarsområden röjning av postställen inom Storvattnets jaktlag 2021-2022

     Peppe och Lasse: 

 • Stenmyra – pass 6 
 • Ellens, Åsvägen, Spännviksflo 

 

     Urban &  Fredrik

 • Rolfs flon – Urbans torn
 • Valdemars lina, nyvägen – Lomplutten Övre Nedre  

 

       Karin

 • Storsten – Styggåsen mot Ullmarks     

 

       Stefan 

 • Vägskälet, vågsundet, nyvägen, tronen

 

      Håkan & Hans

 • Torpet, survika – Golvet  
 • Björnposten, lillvattensån – Modolinan

 

      Daniel 

 • Slakteriet – Pungrakan

 

      Peter &  Johan

 • Krondiket – Holmmyra    
 • Brännmyra

 

      Måns-Erik

 • Korsmyra Slakterivägen

 

     John

 • Ved samt ordning och materialansvar  slakteriet   

 

Listan omfattar samtliga till dags dato mer eller mindre befintliga postställen.

Samtliga postställen ska vara röjda senast den 21 augusti  varje år dvs före björnjakten.