Ansvarslista Röjning av postställen 2018-2019

Ansvarsområden röjning av postställen inom Storvattnets jaktlag 2018-19

 

 • Stenmyra – pass 6 (1) Henrik                 

 

 • Ellens, Åsvägen, Spännviksflo (3)   Urban (rep av ellens nedre)    

 

 • Rolfs flon – Urbans torn (2)  Håkan (rep av urbanstornet)

 

 • Valdemars lina, nyvägen – Lomplutten                             (1)   Peppe

 

 • Storsten – Styggåsen mot Ullmarks      Fredrik (nytt torn johnslina 1)

 

 • Vägskälet, vågsundet, nyvägen, tronen                                        Johan (innan röjning rådgör med jaktledare om flytt av postställe vägskälet)

 

 • Torpet, survika – Golvet                                                     (1)     Hans (fixa golvet)

 

 • Björnposten, lillvattensån – Modolinan          Peter

 

 

 • Slakteriet – Pungrakan, Korsmyrposterna                                   Gösta

 

 • Krondiket – Holmmyra         Karin

 

 • Ved samt ordning och materialansvar  slakteriet                 John

 

Listan omfattar samtliga till dags dato mer eller mindre befintliga postställen.

Siffran inom parentes anger antalet saltstenar på såten.

Ansvarig för saltstenars utsättning är Peter.

Samtliga postställen ska vara röjda senast den 21 augusti  varje år dvs före björnjakten.