Ansvarslista Röjning av postställen 2019/2020

Ansvarsområden röjning av postställen inom Storvattnets jaktlag 2019-20

 

 • Stenmyra – pass 6 (1)

Hans

 • Ellens, Åsvägen, Spännviksflo (3)  

Håkan

 • Rolfs flon – Urbans torn (2) 

Peter

 • Valdemars lina, nyvägen – Lomplutten                             (1)  

Fredrik

 • Storsten – Styggåsen mot Ullmarks     

Johan

 • Vägskälet, vågsundet, nyvägen, tronen

Peppe

 • Torpet, survika – Golvet (1) 

Måns-Erik  

 • Björnposten, lillvattensån – Modolinan

Urban

 • Slakteriet – Pungrakan, Korsmyrposterna                                  

Karin

 • Krondiket – Holmmyra        

Stefan

 

 • Ved samt ordning och materialansvar  slakteriet                 John

 

Listan omfattar samtliga till dags dato mer eller mindre befintliga postställen.

Siffran inom parentes anger antalet saltstenar på såten.

Ansvarig för saltstenars utsättning är Peter.

Samtliga postställen ska vara röjda senast den 21 augusti  varje år dvs före björnjakten.