Jaktinfo säsongen 2019-2020 Storvattnets jaktlag

Här kommer sent omsider lite info inför årets jakt. Arrendet till SCA blir på ca 58000 kr. Sedan tillkommer några arrenden till privata markägare så alla får betala 5500 kr senast 13/8.

 

Jakttider i år är from 2/9  tom 25-9, samt from 10/10 tom 31/1. Jakten bedrivs som avlysningsjakt inom älgskötselområdet direkt från jaktstart. Vi jagar i september from söndag15/9 till 22/9. För den som vill jaga under första helgen i september går det naturligtvis också bra. Möte inför älgjakten blir på lördag 14/9 kl 18.00.

 

Information från älgskötselområdet om avskjutningsrekommendationer, mål om avskjutning mm finns i Jaktrapport under Frostviken södra äso. Gå in på protokoll så finns årsmötesprotokoll och annat. Även älgskötselplaner och annat smått och gott finns där för den som är intresserad.

 

Starten för björnjakten är som tidigare 21/8.

 

Har ni några funderingar kan ni kontakta Håkan på 070-2114056.